• 01
  • 02
  • 3
  • 4
  • 5

ĐÁ NHÂN TẠO BRECCIA CREAM Mới
Đăng ngày 21-05-2024 11:08:44 AM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Breccia Cream
Nơi sản xuất : Ấn Độ
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất.
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ QUARTZ LUIS VISTORIO Mới
Đăng ngày 18-05-2024 10:59:29 AM

Tên gọi : Đá Quartz Luis Vistorio
Nơi sản xuất : Brazil
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất.
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO ĐEN MÃO NHÃN
Đăng ngày 03-05-2024 04:44:48 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Đen Mão Nhãn
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất.
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO OROBICO GREY
Đăng ngày 03-05-2024 03:06:52 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Orobico Grey
Nơi sản xuất : Ấn Độ
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất.
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO VERSACE GOLD
Đăng ngày 23-04-2024 10:26:51 AM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Versace Gold
Nơi sản xuất : Ấn Độ
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất.
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO WHITE LAURENT
Đăng ngày 21-04-2024 11:44:47 AM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo White Laurent
Nơi sản xuất : Ấn Độ
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất.
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO XANH LỤC BÍCH
Đăng ngày 10-01-2024 11:50:32 AM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Xanh Lục Bích
Nơi sản xuất : China
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO CAO CẤP GRIGIO CARNICO
Đăng ngày 04-01-2024 11:19:39 AM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Cao Cấp Grigio Carnico
Nơi sản xuất : Việt Nam
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất.
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO CAO CẤP OROBICO
Đăng ngày 27-12-2023 04:37:48 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Cao Cấp Orobico
Nơi sản xuất : Việt Nam
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO CAO CẤP COSMIC ROSSA
Đăng ngày 26-12-2023 03:24:14 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Cao Cấp Cosmic Rossa
Nơi sản xuất : Việt Nam
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO ARABESCATO GOLD
Đăng ngày 12-10-2023 04:33:41 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Arabescato Gold
Nơi sản xuất : Ấn Độ
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO NUNG KẾT BLACK FUSION
Đăng ngày 31-03-2023 05:58:04 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Nung Kết Black Fusion
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO NUNG KẾT NUTELLA BROWN
Đăng ngày 29-03-2023 05:38:43 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Marblex Nutella Brown
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO NUNG KẾT ROME
Đăng ngày 27-03-2023 05:14:01 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Nung Kết Rome
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO NUNG KẾT LUXOR GOLD
Đăng ngày 24-03-2023 05:34:07 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Nung Kết Luxor Gold
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO MARBLEX OSCAR GREEN
Đăng ngày 20-03-2023 03:31:55 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Marblex Oscar Green
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO MARBLEX RAMON PEARL
Đăng ngày 18-03-2023 03:58:00 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Marblex Ramon Pearl
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO MARBLEX ARINA LUNA
Đăng ngày 09-03-2023 06:05:29 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Marblex Arina Luna
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO MARBLEX VENNEL LAGOS
Đăng ngày 20-02-2023 06:07:09 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Marblex Vennel Lagos
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất.
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO MARBLEX OPERA WHITE
Đăng ngày 14-01-2023 05:02:13 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Marblex Opera White
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO THẠCH ANH CALACATTA CLARO
Đăng ngày 10-01-2023 05:53:10 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Thạch Anh Calacatta Claro
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ QUARTZ GREEN CANYON
Đăng ngày 26-12-2022 05:38:03 PM

Tên gọi : Đá Quartz Green Canyon
Nơi sản xuất : Brazil
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO THẠCH ANH CALACATTA PETRONA
Đăng ngày 23-12-2022 05:17:24 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Thạch Anh Calacatta Petrona
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

ĐÁ NHÂN TẠO MARBLEX GALAXY STATUARIO
Đăng ngày 21-12-2022 05:38:53 PM

Tên gọi : Đá Nhân Tạo Marblex Galaxy Statuario
Nơi sản xuất : India
Báo giá : Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Đá hoa cương Newstone để được báo giá, tư vấn nhanh nhất
Liên hệ : 0934.131.885

 

Tìm tôi trên FB

Công ty TNHH Đá hoa cương Newstone

Xưởng gia công sản xuất : 601D Đường Đỗ Xuân Hợp ( Cầu Nam Lý ) , Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Tư vấn, báo giá : 0934.131.885
Email: dahoacuongnewstone@gmail.com
Website: www.newstone.vn


" Sự tử tế mang lại giá trị bền vững " 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0934.131.885
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?